Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2014

caotica
21:52
3483 755d
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
caotica
21:51
3383 5b6b
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
caotica
21:51
3459 2ffe
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
caotica
21:50
4591 eeb9
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
caotica
21:50
7811 cbec
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
caotica
21:49
4017 5b53
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545

November 11 2014

17:39
9933 e10d 500

dynastylnoire:

<333333

caotica
17:38

October 08 2014

caotica
07:09
caotica
07:01
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni.
Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viaperseweracje perseweracje
caotica
07:01
A jakie kobiety są ładne? - Kobiece. Duże. Nie znoszę chudych bab. Przecież cielesność nas w nich pociąga, ciepło, dotyk, a jak tu przytulić się do szkieletu?! Przepraszam, że tak mówię, ale współczesna kultura hodowli takich samych egzemplarzy to coś strasznego. Kobieta ma pierdolca, bo parę kilogramów więcej waży! To jest morderstwo na człowieku! Ludzie! Obsesja zdrowia i chudości! W Hamburgu poszedłem po południu na spacer do parku i myślałem, że mnie kurwa stratują. Nie było ani jednego spacerującego! Wszyscy w tych strojach, wszyscy chudzi jak kościotrupy i myślę: gdzie ja jestem!? Atak szkieletorów! A ja chciałem się przejść niespiesznie, wypiwszy piwo, będąc nieco grubym. Czułem się dyskryminowany. Poszedłem stamtąd
— Andrzej Stasiuk
caotica
06:58
W seksie szukamy pociechy, gdy cierpimy na niedostatek miłości.
— Gabriel Garcia Marquez - Rzecz o mych smutnych dziwkach
Reposted fromperseweracje perseweracje
caotica
06:58
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromfindmyway findmyway viaperseweracje perseweracje

February 26 2014

caotica
22:40

February 20 2014

caotica
12:35
6412 606f 500

February 16 2014

caotica
19:05
7004 ccc2 500
no .)

February 13 2014

caotica
19:17
8949 647c 500
każda scena z Goslingiem jest sexy
caotica
19:13
8570 1375
Reposted frombanshe banshe vianiebieskooka niebieskooka
caotica
18:49
caotica
18:48
4416 d676 500
Serge Marshennikov
Reposted byniebieskookanimamietazzychalielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl